Házirend

HÁZIREND

 

Az AGIVA Szolgáltató Kft. (továbbiakban Bérbeadó) tulajdonában lévő valamennyi ingatlan Bérlője és látogatója számára a Házirendben foglalt szabályok betartása kötelező. A szabályok be nem tartása az ingatlan területéről való kitiltást vonhat maga után.

 

 1. Megközelítés
  • Az ingatlanhoz tartozó út használata során a KRESZ szabályai érvényesek.
  • Az ingatlan területén gépjárművel kizárólag rakodás idejére szabad megállni. Ez idő alatt a motort le kell állítani.
  • A gépjárművekkel olyan helyen kell megállni, ahol ezzel az ingatlan Bérlőit és látogatóit az Bérleményük, vagy az ingatlan egyéb helyiségeinek megközelítésében nem akadályozzák.
  • Az ingatlan területén a rakodás idejét meghaladóan parkoló gépjárműveket a Bérbeadó a tulajdonos költségén elszállíttatja.

 

 1. Épületen belüli közlekedés
  • Az ingatlanba való belépés kizárólag érvényes belépőkártya birtokában engedélyezett.
  • Az ingatlan helyiségei lifttel és lépcsőn közelíthetők meg.
  • A liftet mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja
  • Tűz esetén a lift nem használható.
  • Az ingatlan nem akadálymentesített ezért kerekesszékes, vagy más mozgásukban korlátozott személyek csak olyan kisérővel látogathatják az ingatlant, aki szükség esetén segítséget képes nyújtani a kijutáshoz.
  • A lift a teherszállítás megkönnyítését szolgálja, ezért az csak a ki- és bepakolás során, illetve mozgásukban korlátozottak számára használható. Minden egyéb esetben kérjük, a lépcsőt vegyék igénybe.
  • Valamennyi ajtót folyamatosan zárva kell tartani, azok kitámasztása, huzamosabb ideig való nyitva tartása tilos.
  • Távozás előtt valamennyi bérlő köteles meggyőződni róla, hogy az épület ajtaját gondosan becsukta maga után.

 

 1. Bérlemények használata
  • A belépőkártyát belépéskor kell használni. Kilépéshez ajtónyitó gomb áll rendelkezésre.
  • Minden Bérlő csak a saját Bérleményét használhatja. Más Bérleményébe való bejutás kísérlete azonnali büntetőjogi eljárást von maga után.
  • A Bérlemények ajtaján a Bérlő kizárólag a Bérbeadó által kijelölt helyre helyezhet fel lakatot, más módon, vagy helyen nem zárhatja a Bérleményt.
  • A Bérleményben tiltott ingóságok elhelyezése a Bérleti szerződés felmondását vonja maga után. A tiltott ingóságok listáját az ÁSZF tartalmazza.
  • A Bérleményben olyan módon kell az ingóságokat elhelyezni, hogy a Bérlemény mindenkor zárható legyen.
  • A Bérleményben elhelyezett ingóságok magassága nem haladhatja meg a 250 cm-t, súlya pedig a 250 kg/m2-t.
  • A Bérleményben elhelyezett ingóságokat úgy kell becsomagolni, hogy azok:
  • a Bérleményből ne tudjanak kiborulni,
  • ne szóródhassanak szét,
  • ne ömölhessenek ki,
  • védve legyenek a portól,
  • védve legyenek a napsugárzás okozta károsodástól
  • védve legyenek a hőingadozás okozta károsodástól

Nem megfelelő csomagolás okozta károsodásokért a Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Igény esetén a csomagoláshoz szükséges anyagokat külön díjazás ellenében a Bérbeadó biztosítja a Bérlők számára.

 

 1. Rend és tisztaság
  • Az ingatlan egész területén tilos szemét, vagy hulladék elhelyezése, eldobása. A keletkezett hulladékot a kihelyezett szeméttárolókba kell dobni. A szeméttárolóba be nem férő hulladékot a Bérlő köteles elvinni magával.
  • A kamerák felvételei alapján a szemetelőknek takarítási díjat számítunk fel.
  • Az ingatlan nem Bérleményekhez tartozó részein hagyott ingóságokat a Bérbeadó elszállíthatja és, ha a tulajdonos személye nem megállapítható az ingóságokat azonnali hatállyal megsemmisíti. Amennyiben az ingóságok tulajdonosa megállapítható tárolási díj kiszabása mellett a Bérbeadó felszólítja a Bérlőt az ingóságok elvitelére. Ha ezt a Bérlő nyolc napon belül nem teljesíti, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és vele szemben érvényesíti a felmerült költségeket.
  • Minden az ingatlanhoz tartozó mosdókat használó személy köteles azok tisztaságára ügyelni. Amennyiben nem rendeltetésszerű használatra utaló jeleket észlel, azokat köteles a Bérbeadó részére haladéktalanul jelezni.
  • A lift használata során annak tisztaságára és működtetésére kiemelkedően ügyelni kell. Elsődlegesen fontos, hogy az ajtó sínbe semmi ne szorulhasson be, továbbá a liftaknába ne eshessen bele semmi.
  • A raklapemelő békákat, és egyéb a rakodáshoz rendelkezésre bocsátott kocsikat, eszközöket minden bérlő köteles a használat után a helyre visszavinni.

 

 1. Tűzvédelem
  • Az ingatlan egész területén tilos a dohányzás.
  • Az ingatlan egész területén tilos a tűzgyújtás.
  • Tűz esetén a liftet használni tilos.
  • Tűz esetén a folyosókon elhelyezett kiürítési terv szerint haladéktalanul hagyja el az ingatlant.

 

 1. Teendők lezárt Bérlemény esetén
  • A Bérbeadó jogosult az ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Bérlemények lezárására, a Bérlő Bérleménybe való bejutásának megakadályozására, A Bérlemény lezárása esetén a Bérbeadó a lezárás tényét jól látható módon jelzi a Bérlemény ajtaján.
  • Amennyiben Bérleményét lezárva találja, keresse fel hétköznap 8 és 16 óra között I. emeleten található irodánkat a helyzet tisztázása érdekében.

 

 1. május 11.